Skip to content

KONTAKT

DANE TELEADRESOWE

RMG Management Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616844. Kapitał zakładowy 5000,-zł. 

NAPISZ WIADOMOŚĆ